Public Lecture oleh Dr. Carina Joe dari University of Oxford.